Bridgeclub  Alert

 Wedstrijd Reglement

Wedstrijdreglement Bridgeclub Alert.

 

1. Afwezig

1.1 Melden van afwezigheid.

Als een speler vroegtijdig weet dat hij/zij niet op een zitting aanwezig kan zijn,

dan moet hij/zij zich afmelden via de absentielijst die op de wedstrijdtafel ligt.

Indien een speler zich niet heeft af kunnen melden via de absentielijst, dan

heeft de speler uiterlijk tot 19.00 uur op de dag vóór de zitting de mogelijkheid

zich af te melden bij de wedstrijdleider, telefonisch, via WhatsApp of via e-

mail.

Indien een speler op de zittingsdag zich moet afmelden, dan moet dit vóór

10:00 uur telefonisch gebeuren, waarbij de speler altijd contact gehad moet

hebben met de wedstrijdleider.

 

2. Invallers

 

2.1 Combiparen.

Indien meerdere spelers zich hebben afgemeld, bepaalt de wedstrijdleider

welke combinatieparen er gevormd worden. In principe zullen spelers uit

dezelfde lijn gecombineerd worden, indien dit niet mogelijk is, zal een speler

uit de A lijn gekoppeld worden met een speler uit de B lijn en zal dit combipaar

in de B lijn spelen, tenzij de wedstrijdleider anders beslist.

 

2.2 Prioriteit bij samenstellen van een combipaar.

Het samenstellen van de combipaar gebeurt op volgorde van de afmelding.

 

2.3 Informatie aan combinatieparen.

De wedstrijdleider informeert via een e-mail/WhatsApp de spelers van het

combinatiepaar. De speler stuurt een e-mail/WhatsApp ter bevestiging van

ontvangst retour aan de wedstrijdleider.

 

2.4 Invaller uit reguliere circuit.

Indien er geen combipaar met leden van de club gevormd kan worden, zal de

wedstrijdleider proberen of er een invaller uit het reguliere circuit beschikbaar

is. De wedstrijdleider informeert via een e-mail/WhatsApp of telefonisch de

speler hierover.

 

2.5 Invaller buiten de club.

Indien er geen invaller uit het reguliere circuit beschikbaar is, zal de

wedstrijdleider dit de betreffende speler op de avond vóór de zitting via e-mail/

WhatsApp melden.

De speler mag nu zelf een invaller zoeken en dit uiterlijk vóór 10.00 uur op de

speeldag melden via e-mail/WhatsApp of telefoon aan de wedstrijdleider.

 

3. Scores van een combipaar

 

3.1 Combipaar uit dezelfde lijn.

Bij een combinatie van paren uit dezelfde lijn, geldt voor beide paren waaruit

het combipaar bestaat, de behaalde score.

 

3.2 Combipaar uit lijn A en B.

Wordt een combipaar gevormd door spelers uit twee verschillende lijnen, dan

wordt het combipaar door de wedstrijdleider ingedeeld in één van de lijnen. Bij

indeling in de hogere lijn krijgt de speler uit de lagere lijn een bonificatie van

5% bovenop de behaalde score.

Bij een indeling in een lagere lijn krijgt de speler uit de hogere lijn geen

vermindering van de gerealiseerde score. Wel is de score begrensd tot

maximaal 57,5%.

 

3.3 Speler speelt met invaller.

Indien een speler met een invaller speelt geldt een maximale score van 57,5%

en een minimale score van 40%.

 

3.4 Zittinguitslag.

In de zittinguitslag wordt de behaalde score vermeld van het combipaar, maar

in het overzicht van de competitieronde worden de scores volgens

bovenstaande regels (indien van toepassing) verwerkt.

 

4. Score correcties bij afwezigheid van een paar

 

4.1 Eerste keer afwezig.

Indien een paar de eerste keer afwezig is, wordt in de competitiestand een

vervangende uitslag berekend over het gemiddelde met maximum van 50%.

 

4.2 Tweede keer afwezig.

Indien een paar voor de tweede keer afwezig is, wordt in de competitiestand

een vervangende uitslag berekend over het gemiddelde met maximum van

45%.

 

4.3 Derde keer afwezig.

Indien een paar voor de derde keer in een competitieronde afwezig is, volgt

automatisch voor dat paar degradatie uit de A lijn naar de B lijn.

 

4.4 Afwezig op de laatste zitting van een competitieronde

Indien een paar op de laatste zitting afwezig is, wordt in de competitiestand

een vervangende uitslag berekend over het gemiddelde van de vijf

voorgaande zittingsuitslagen met een aftrek van 20%, ook al is dit de eerste of

de tweede keer dat dit paar afwezig is in een competitieronde.

 

5. Degraderen/promoveren

 

5.1 Degradatie/promotie.

Voor degradatie en promotie gelden de volgende regelingen:

Aan het einde van een ronde degraderen 3 paren uit de A lijn en

promoveren 3 paren uit de B lijn naar de A lijn.

Paren die 3 keer niet aanwezig zijn geweest in één ronde, degraderen

naar de B lijn. Indien één paar op deze wijze degradeert, zullen de laatste

twee reguliere paren degraderen. Indien twee paren op deze wijze

degraderen, zal alleen het laagst genoteerde paar degraderen.

Paren in de B lijn die drie keer niet aanwezig zijn geweest, kunnen niet

promoveren naar de A lijn.

 

6. Competitie

 

6.1 clubcompetitie/laddercompetitie.

Per jaar worden 5 competitieronden gespeeld.

Na iedere ronde wordt de einduitslag van de ronde ingebracht in de

laddercompetitie. Het paar dat het hoogst geëindigd is in de A lijn krijgt 1 punt,

het paar dat als tweede in de A lijn geëindigd is, krijgt twee punten enz.

Deze ladder krijgt z’n vervolg in de B lijn, heeft het laatste paar in de A lijn 16

punten gekregen, dan krijgt het paar wat op de eerste plaats geëindigd is in de

B lijn 17 punten enz.

Aan het eind van de competitie is het paar dat de minste punten heeft

clubkampioen en ontvangt de kampioen-wisselbeker.

 

6.2 Slem competitie.

Aan geboden en gemaakte slemcontracten, gespeeld in de clubcompetitie,

worden de volgende punten toegekend:

Geboden en gemaakt klein slem: in een kleur +5 punten, in SA +8 punten

Geboden en niet gemaakt: in een kleur -2 punten, in SA -4 punten

Geboden en gemaakt groot slem: in een kleur +10 punten, in SA +16 punten

Geboden en niet gemaakt: in een kleur - 5 punten, in SA -8 punten

 

6.3 Drive competitie.

Per jaar worden 5 avonden gereserveerd voor een drive competitie, te weten:

openingsdrive, herfstdrive, Kerstdrive, voorjaarsdrive en slotdrive.

Aan het eind van deze drive competitie vindt er een prijsuitreiking plaats,

waarbij nr. 1 in zowel de A als de B lijn als eerste een prijs mogen uitzoeken

van de prijzentafel. Hierna volgen de nrs. 2 uit de A en B lijn enz.

Dat betekent dus dat ieder paar een prijs kan uitzoeken uit de overgebleven

prijzen.

In deze drive competitie gelden dezelfde regels zoals vastgelegd in artikel 3

(scores van combipaar) en artikel 4 (score correctie bij afwezigheid).

Slemcontracten gespeeld in een drive competitie tellen niet mee in de

slemcompetitie.

De indeling van de drive competitie is gelijk aan de eerste zitting van de

clubcompetitie en zal hierna niet meer wijzigen, ook als een paar promoveert

of degradeert in de clubcompetitie.